Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. För att ta reda på detta utifrån vår frågeställning så har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys för att kunna uppleva ett utvalt modernt spel, Elden Ring, autentiskt och analysera vad det är vi faktiskt ser och spelar igenom. Vi har använt oss av tidigare forskning som tokenism och ålderism samt feminist film studies och genusteori som teorier för att undersöka hur media designar och skriver kvinnliga karaktärer. Vi undersöker specifikt hur genusfrågan tar sig i uttryck i Elden Ring som ändå är ett progressivt spel i dagens samhälle.  Resultatet i vår studie visade att även ett modernt spel som Elden Ring faller in i sexistiska och misogyna fällor. Spelet i sig är långt ifrån så illa det hade kunnat vara när man till och med kan skapa sin egen kvinnliga avatar med olika etniciteter och till och med lägga till kroppsbehåring om man skulle vilja. Många av de kvinnliga karaktärerna i spelet har sin egen historia och eget driv och en del av dem har inte ens en man som är central i deras berättelse. Däremot faller spelet in i stereotyperna av att kvinnor i media ofta ser unga och vackra ut och påminner därför väldigt mycket om varandra. De manliga karaktärerna har mycket mer variation i både utseende och ålder.  Spelet sätter gärna in de karaktärer som ska hjälpa spelaren under vägen som passiva och det är bara en av 19 huvudbossar som är en kvinna. Det är viktigt att notera att den bossen har en runa som spelaren måste samla för att komma vidare i spelet, resterande runor finns hos andra bossar som alla är demi-gods. Kvinnan är inte en demi-god, hon fick sin runa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)