Mänskliga rättigheter eller västerländska rättigheter? : En studie av Martha Nussbaums försvar av universella värden i relation till kvinnans situation i Afghanistan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)