Skadeförekomsten på Sveriges alpina skidgymnasium : En enkätstudie om skadeförekomst på svenska idrottsstudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

Sammanfattning: Introduktion Alpin skidåkning är en populär men skadedrabbad vinteridrott som varit en olympisk gren sedan 1936. Idrotten består av fyra grenar: Slalom, Storslalom, Super-G och Störtlopp. I Sverige finns det möjlighet för ungdomar att specialisera sig inom sin idrott i samband med gymnasiet, där de kan kombinera studier med idrott. Allvarliga skador har visats påverka individuella idrottares rankingpoäng och karriärer. Syftet med denna studie var dels att undersöka skadeförekomsten mellan årskurser och kön vid Sveriges alpina skidgymnasium och dels vilken typ av skada som var mest förekommande. Metod En enkät skickades ut till sammanlagt 116 elever vid Sveriges alpina skidgymnasium varav 87 av dessa (40 män respektive 47 kvinnor i åldern 16–20 år) valde att delta i studien. Resultat Resultatet av enkätundersökningen visar att 64 % av skadorna i studien rapporterades av kvinnor och 36 % rapporterades av män. Studien visade en låg skillnad i träningsmängd och sömn mellan män och kvinnor. Av totalt 53 akuta och belastningsrelaterade skador var 40 % ryggskador. Av alla svarande uppgav 53 % att de någon gång under nuvarande läsår (2020–2021) tränat med smärta eller i behov av behandling. Resultatet visar också att årskurs 2 hade störst procentuell skadeförekomst med 81 % under nuvarande läsår.  Slutsats Baserat på skadorna som rapporterats i studien skulle män och kvinnor möjligen gynnas av att ha olika träningsupplägg. Ett mer aktivt jobb med skadeprevention kan behövas med tanke på att 61 % av deltagarna varit skadade minst en gång senaste läsåret. Bättre kommunikation mellan tränare och elever gällande träning med besvär kan behövas.    Nyckelord: Skadeförekomst, Idrottsgymnasium, Träningsbelastning   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)