Den digra dödens ekonomi : Pestens påverkan på donationer mellan lokalbefolknngen och johanniterklostret i Rekarnebygden under digerdöden

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Bengt Lundblad; [2013]

Nyckelord: digerdöd; pest; Rekarnebygden; kloster; själagåva;

Sammanfattning: Johannitermunkarna i Eskilstunaklostret var kända för att utföra sjukvårdsgärningar och väl förtrogna med för tiden rådande medicinska kunskaper. Men pesten var något helt nytt för dem och var allomfattande under åren kring 1350-talet och slog hårt inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa.Med tanke på Rekarne­bygdens bördiga landskap som gynnade en stor lokal befolkning som bevisligen hade en stor kontaktyta utanför den egna bygden, så är möjligheterna stora att pesten nådde även Rekarnebygden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)