Enterprise 2.0 som kunskapshanteringssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning: Enterprise 2.0 är ett aktuellt ämne inom området informatik och syftet med uppsatsen är att se om funktioner, som tillskrivs Web 2.0, kan användas i intranät för att stödja organisationers kunskapsaktiviteter . Arbetet strukturerades runt litteraturstudier i ämnet samt en kompletterande undersökning där trianguleringsmetoden, med enkätundersökning och intervjuer, användes för att studera verkligheten. Resultatet av undersökningen visar att det är skillnad på ett fullt implementerat system, där alla verktyg implementerats, och ett system där bara vissa verktyg finns tillgängliga. Den viktigaste slutsatsen är att just implementerade verktyg är avgörande för hur bra Enterprise 2.0 systemet kommer att fungera som hanterare av kunskapsaktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)