Införandet av den allmänna bikten i den Syrisk-ortodoxa liturgin under sent 1900-tal

Detta är en Kandidat-uppsats från Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för östkyrkliga studier

Författare: Josef Togan; [2021]

Nyckelord: Bikt; enskild bikt; allmän bikt; liturgi; biktbön; Afrem I Barsoum;

Sammanfattning: Denna uppsats beskriver hur processen har gått till när allmänbikten introducerades i Syrisk-ortodoxa kyrkans liturgi under sent 1900-tal. Uppsatsen identifierar historiska källor som omnämner och har infört allmän bikt i den Syrisk-ortodoxa liturgin. En identifiering av motivet till införandet av den allmänna bikten ges samt en analys av dess plats i liturgin och förslag för framtida åtgärder gällande den allmänna bikten.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)