Att hjälpa sina medmänniskor : en intervjustudie i välgörenhetsorganisationers syn på donationer och fattigdomsbekämpning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda på välgörenhetsorganisationers syn på förhållandet mellan fattigdom och donationer. Genom att genomföra en intervjuundersökning med representanter från tre verksamheter aktiva i Lunds Kommun har jag undersökt hur dessa människor som aktivt arbetar med humanitära frågor och insatser resonerar i frågor rörande ansvar, moral och den egna insatsen. Dessa verksamheter innefattar Diakonicentralen Ugglan, Lions Club Lund samt Röda Korset Lundakretsen. Jag analyserade representanternas svar med hjälp av moralfilosofen Peter Singers teori om hur vi bör agera för att bekämpa fattigdomen. Singer ger oss två versioner av samma teori. Den strängare versionen förespråkar en norm som innebär att vi ska ge så pass mycket pengar att vi nästan försätts i den utsattes position. Den enklare versionen kräver inte lika mycket av oss utan vill att vi skänker 5% av vår inkomst till välgörande ändamål. Min analys av representanternas svar visade att deras åsikter om hur vi bör tänka och agera överensstämmer i stort och att denna syn även har många likheter med Singers enklare norm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)