P3 Dokumentär: från idé till färdig produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Musik och medier

Sammanfattning: Allt fler produktioner till Sveriges Radio (SR) görs idag av externa bolag
och radiojournalistyrket präglas av tidsbegränsade anställningar, vikariat
och frilans. Som examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap C ville
jag därför ta chansen att undersöka hur processen att sälja in en
produktion till SR går till och jag undersökte därför hur man går tillväga
när man producerar en dokumentär för Sveriges Radios P3, från idé till
färdig produktion. Syftet var att genom mitt eget utvecklingsarbete lära
mig hur processen går till och dessutom få dokumentären såld och sänd i P3.

Som metod valde jag att följa processen genom att noggrant redovisa mitt
eget utvecklingsarbete från idé till färdig produktion då jag själv skrev
programförslag till P3 Dokumentär och sedan producerade en dokumentär efter
formatets ramar. Jag analyserade min process med hjälp av Norman
Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys och mitt mål var att
följa de rådande diskurserna för att ha en större chans att få sålt in
dokumentären. Till uppsatsen kopplade jag även forskning om radion som
folkbildare samt stora mängder annan litteratur och forskning som behandlar
de två ämnen jag skrev programförslag på, Mordet på John Hron och Sex på
schemat i över 50 år.

Större delen av uppsatsen fokuserar på processen och mitt eget
utvecklingsarbete som till slut mynnar ut i den gestaltande delen,
dokumentären. Jag valde att ha en gestaltande del för att mitt arbete
skulle ha en tydligare förankring i min utbildning och den gestaltande
delen är därför en stor del av mitt examensarbete.

Jag kom fram till att jag under större delen av min process följde de
diskurser som fanns och att jag därför inte bröt mot P3 Dokumentärs genre
och inte heller förändrade den sociala praktiken. Jag konstaterade också
att P3 Dokumentär är ett tydligt forum för folkbildning för SR då de
berättar om historiska händelser som påverkat Sverige för en ung publik som
kanske inte var med när det hände.

Arbetet med dokumentären tog mycket tid men efter detta känner jag mig redo
att kasta mig ut på arbetsmarknaden. Examensarbetet har gett mig verktyg
att klara de utmaningar jag ställs inför.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)