The power of brand experience design on sustainable brand image A qualitative study investigating the brand experience design of ZYN and white snus from a consumer perspective, and further investigate sustainabilization in this context

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Jessica Johansson; Thea Iwanow; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)