Digitala verktyg som pedagogiskt stöd vid läs- och skrivinlärning

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Ceren Ayar; Eldina Abazaj; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)