Lite småkonstigt! En konstruktionsgrammatisk undersökning av [lite små-ADJ]

Detta är en L2-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Specialarbete 7,5 hpSvenska språket, fortsättningskurs (SV1203) 30 hpVT2014Handledare: Benjamin Lyngfelt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)