Den etiska konsumenten inom klädesindustrin : En myt eller den framtida trenden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Roosbeh Ozlati; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Den etiska konsumenten inom klädindustrin: En myt eller den framtid trenden?

Ämne/kurs: FEK C Kandidatuppsats, 10 Poäng

Författare: Roosbeh Ozlati

Handledare: Olivia Kang

Fem nyckelord: CSR, Konsumentbeteende, Etiskt producerad, Etiskt mode, Etiskt konsument medvetenhet.

Syfte: Förstå den etiska mode konsumtionen och om mode branschens arbete med CSR har en påverkan på kundens köpbeteende.

Problemformulering: Om konsumenten är redo att ger upp sin egen nytta för att handla etniskt accepterade produkter.

Metod: Författaren har utgått ifrån konsumentens perspektiv för att på bästa sätt kunna besvara på uppsatsens problemformulering. En kvantitativt metod har används för att undersöka den valda populationen.

Slutsats: För att sammanfatta det hela kort så tycker respondenterna att det är svårt att göra ett etiskt val när det kommer till val av kläder. Varumärken har en mindre betydelse och då de värderar etiskt producerade kläder framför detta. Men pris och kvalitet var alla inte lika intresserade att ge upp för etiska förhållanden/etiskt producerade kläder. Vidare kommer författaren fram i sin undersökning att respondenterna prioriterar etiska förhållanden före mode och image, men då när respondenterna skall göra ett etiskt val går mode före image. Respondenterna var medvetna om vilka förhållanden kläder produceras inom och vill att företagen skall ta sitt etiska ansvar. Men i motsatt riktning så tänker de inte etiskt när det handlar. Orsaken till detta är visserligen brist på kunskap och information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)