Utbildning inom restaurangkök : I skola eller med mentor-lärlingskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

Författare: Adam Dahlberg; Benno Tamayo Runesson; Magnus Wallin; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningBakgrund: Dagens skola lägger ner mycket tid på teoretisk lärande på gymnasie- och högskolenivå. Förr gick man mentor-lärlingsutbildningar som nästan bara gav praktisk utbildning. Idag är vi nu på väg in i en ny gymnasiereform där mentor-lärlingssituationer är på väg tillbaka tillbaka in i den svenska gymnasieskolan.Syfte: Syftet med arbetet är att studera två utbildningsmodeller som finns för restaurangvärlden.Metod och material: Fyra intervjuer genomfördes till denna studie med svenska nuvarande/före detta köksmästare på fine dining-restauranger. Dessa intervjuer var utformade efter metoden halvstrukturerade intervjuer.Resultat: Det viktiga om man går en utbildning eller mentor-lärlingssituationer att man har har intresset, viljan och motivationen. För att nå de högre positionerna i ett restaurangkök är det viktigt att du gått någon form av utbildning.Diskussion: Utbildning värderas högt i dagens samhälle men i restaurangvärlden kan det anses att bara för att man har något, skrivet på papper överensstämmer det inte alltid med den egentliga kunskapen personen besitter.Slutsats: Som kock i framtiden måste man kunna erbjuda ett ”paketerbjudande”. Det innebär att man först gått en mentor-lärlingsutbildning och att man efter det vidareutbildat sig för att få en djupare kunskap och ett mer analyserande tänk.Nyckelord: mentorship, apprentice, training, education och kitchen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)