Konstruktion och drivning av ett teleskoperande lyftok

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Genom användandet av double diamond teorin som grund för examensarbetets struktur kombinerat med moderna produktutvecklingsmetoder kunde arbetet utföras med en väl planerad process och tidsupplägg. Projektet utfördes tillsammans med konsultföretaget POJI med målet att utveckla ett förbättrat koncept för att automatisera längdjusteringen på ett lyftok i hamnmiljö. Fokus ligger i att utveckla en hållfast teleskoperande ram samt skapa ett drivsystem för justering av oket. Grunden för arbetet ligger i att det nuvarande oket har en bristande produktivitet, ergonomi och begränsande justeringsmöjligheter.    Den slutliga konstruktionen resulterade i ett koncept bestående av fyra bärande u-balkar med teleskoperande rektangulära balkar som glider med hjälp av fastskruvade rektangulära profiler. Längdjusteringen är kedjedriven och har uppgift att styra den primära drivningen av teleskopet. Den sekundära drivningen styr positionen på gripdonen. Drivningen sker genom en snäckväxel inkopplad till en elmotor med inbyggd broms för att säkerhetsställa självhämning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)