Perspectives on Sustainability in Cultural Heritage Conservation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Ida Holden Langemark; [2020-08-05]

Nyckelord: Agenda 2030; sustainable development; heritage sector;

Sammanfattning: Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2020, 180 HECSecond Cycle2020:26

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)