Dokumentation av unghästutbildning på Ridskolan Strömsholm

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Susanna Harjaluoma; Sara Åkerlund; [2014]

Nyckelord: remont; ridkonst; hästutbildning ;

Sammanfattning: Riksanläggningen Ridskolan Strömsholm (RS) har en lång historia med såväl ryttarutbildning som hästutbildning. RS har bland annat varit verksam som Arméns rid- och körskola under 1800-talet. Traditionen att utbilda hästar och ryttare på Ridskolan Strömsholm har sedan denna tid funnits kvar och är även idag den riksanläggning som förknippas med utbildning av människor, hästar och ridsport. Uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen syftar till att producera hästar som är internationellt konkurrenskraftiga i både hoppning och dressyr genom sitt prestationsinriktade temperament och sin goda ridbarhet. Flera faktorer påverkar detta, bland annat härstamning, hästens hållbarhet, hälsa och utbildning. Faktorerna påverkar den unga hästens framtid och är förutsättningar till att stanna länge i sporten. Det finns inte någon tidigare dokumentation av unghästutbildningen på Ridskolan Strömsholm. Det är ett väl utarbetat system som är värt att dokumentera för att på så sätt kunna sprida denna kunskap vidare. Syftet var att observera och dokumentera unghästutbildningen med hippologstudenterna i årskurs två på Ridskolan Strömsholm. Dokumentationens frågeställning var: På vilket sätt går det att utbilda hästar i grupp med ryttare som har varierande unghästvana? Vilka faktorer främjar unghästutbildning? Unghästarna i dokumentationen var i åldern fyra till fem år. Unghästblocket i årskurs två på hippologprogrammet observerades och beskrevs utförligt samt att utvalda övningar filmades. Dagbok fördes vid observationstillfällena med upplägg av hästarnas arbete samt med egna reflektioner utifrån det som sågs. En film skapades som ett komplement till dokumentationens resultat. Slutsatsen var att övningar som används bör läggas upp på ett sätt där både ryttare och häst kan lära sig på samma gång. Ryttarna skall göra sig medvetna om hur deras spänning påverkar den unga hästen och lära sig att få ledarskapet hos hästen. Faktorer som främjar unghästutbildning är att kunna skapa framåtbjudning, variera arbetet och arbetsintensitet för hållbarheten och kunna använda flockinstinkt till sin fördel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)