Ekologisk mat : - Hur kan lärare på gymnsieskolans hotell- och restaurangutbildning jobba med en omställning från konventionellt till ekologiskt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Författare: Katarina Svensén; [2010]

Nyckelord: Ekologisk mat; undervisning; KRAV; omställning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)