Icke glorifierande reklam inom mode

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Uppsatsen behandlar motbilder i reklam, icke glorifierande reklam och dess uppkomst. För att belysa den icke glorifierande reklamen och dess bakgrund har vi valt att använda fyra olika modeföretag med starkt framträdande reklam. Företagen är Benetton, Diesel, H&M och Sisley och alla fyra har använt sig av uppmärksammad reklam som bryter mot den kutym som branschen normalt använder sig av. Uppsatsen vill undersöka vilken roll som reklamsprängning haft för utvecklingen av den icke glorifierande reklamen, som blivit allt vanligare. Vidare analyserar uppsatsen ett antal reklambilder från de fyra ovan nämnda fallföretagen inom modebranschen. Detta har gjorts genom att utföra en semiotisk bildanalys av reklambilderna. För att jämföra företagens tillvägagångssätt i marknadsföringen har vi använt ett flertal teorier som illustrerar hur den icke glorifierande reklamen är uppbyggd och vilken tanke som finns bakom den. Uppsatsen har kommit fram till att modeföretagen har blivit allt skickligare på att försvara sig mot antireklam genom att producera egna motbilder i form av icke glorifierande reklam. På så sätt kan företagen använda icke glorifierande reklamen som ett positioneringsverktyg. Icke glorifierande reklam bidrar alltså på så vis till att positionera modeföretagen på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)