Informationssäkerhet inom Internet of Things, vad finns det för behov av en standard? : En kvalitativ studie om utvecklarnas syn på behovet av en standard inom Internet of Things

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Daniel Tägt; Erik Wijnbladh; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)