Packa i montageordning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Sissela Parnegård; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I nuläget packar Siemens Industrial Turbomachinery till montage av en gasturbin ad hoc vilket leder till att varje projekt är unikt. När montören ska montera gasturbinen används en stor del av arbetstiden till att lokalisera artiklar genom att öppna och leta igenom lådor.

Syftet är att ta fram de förutsättningar som måste uppfyllas för att gasturbinen SGT- 800 ska kunna packas i en monteringsvänlig ordning. Målet med en monteringsvänlig ordning är att tidsåtgången för att lokalisera artiklar ska minska.

Tre bromsklossar anses vara försenade artiklar, avsaknad av återkoppling mellan Packningen och monteringen och avsaknad av packinstruktioner. I analysen visar det sig att andelen försenade artiklar ligger på en för företaget acceptabel nivå. I analys och diskussion behandlas återkopplingen av information mellan olika avdelningar och möjliga packinstruktioner.

Resultatet presenterar riktlinjer till en packningsprocess och hur försenade artiklar ska behandlas. Det redogörs för vilka huvudgrupper som kan blandas i packningen och ett förslag på att samtliga delar i en huvudgrupp når packen samtidigt. Slutligen finns det ett förslag på att de två reservdelshuvudgrupperna packas separat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)