RE/MAX Sverige : En studie inom marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiHögskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiHögskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Författare: Asal Abdi; Daniella Laic; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vårt syfte är att ta reda på vilka marknadsföringsstrategier och marknadsföringsmodeller som föreskrivs i teorin, som RE/MAX använder sig av i Sverige i dagsläget samt att komma fram till vilka marknadsföringsverktyg som de kan utveckla för att vinna större marknadsandelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)