Ordningsvakters rättsliga ställning : En studie av rättslig reglering för ordningsvakter i krogmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mika Nilsson; [2015]

Nyckelord: Ordningsvakter;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)