Konsumtion av märkeskläder : en studie av planerat beteende vid klädköp

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Resultatet visar oss att människors konsumtionsvanor påverkas av våra beteenden. Både attityden mot beteendet, subjektiva normer och vår upplevda kontroll över köpet påverkar det slutliga utfallet av konsumtionen av märkeskläder. Det gäller framförallt för klädköp som är avsedda för att förbättra individens självbild. Vi kan också se relativt tydliga indikationer på att konsumtionen av märkeskläder som är avsedda att förbättra individens självkänsla har störst inverkan av individens attityd. Om individen har en positiv inställning mot att köpa märkeskläder för att öka sin självkänsla kommer den också i större utsträckning genomföra köpet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)