Brandsläckningspulver och oljemålningar på duk -En intervjustudie om tillämpliga rengöringsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Victor Eisfeldt; [2019-09-13]

Nyckelord: Fire; Extinguisher; Paintings; Conservator; Oilpaintings;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:31

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)