Identifikation i ungdomslitteratur?: En narratologisk analys av vampyrromanen Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Nina Huuva; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats är en narratologisk analys av Stephenie Meyers roman Om jag kunde drömma (utökad version) (2009). Syftet är att visa hur Meyer lyckas fånga både flickor och pojkar som läsare. Vad som framgår är att Meyer genom sitt val att lägga till ett extra kapitel ökar möjligheten att tilltala både flickor och pojkar. Möjligheten för läsaren att identifiera sig med den fokaliserade karaktären vidgas då kapitel ett ”Första anblicken” ges utifrån ett kvinnligt respektive manligt perspektiv.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)