Who you are: the result of influencers’ instagramming –a qualitative study of how consumers’ offline identity is influenced by influencers on Instagram

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Vendela Fridell; Frida Mandelin; [2018-07-03]

Nyckelord: Identity; Influencer; Instagram; Consumption;

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)