”Sparka ut fanskapet!” : En retorisk analys av maskulinitetskonstruktioner i frågespalten ”Manspanelen”

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Martin Olsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen analyserar maskulinitetskonstruktioner i frågespalten ”Manspanelen”. I denna Expressens frågespalt svarar en rad kända män på frågor om relationer och uppsatsens syfte är att identifiera och undersöka hur maskuliniteter och maskulinitetsideal konstrueras i panelens texter, och förhålla detta till författarnas ethos. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)