Investeringsprocessen - Skillnader mellan Corporate Venturing och Venture Capital

Detta är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Vi har undersökt vilka skillnader som finns mellan investeringsprocessen för corporate venturing och investeringsprocessen för venture capital. Vårt empiriska material består av investeringsprocessen för Volvo Technology Transfer och vårt teoretiska material består av investeringsprocessen för venture capital. Detta är alltså utgångspunkten för vår jämförelse. Våra slutsatser är att det finns vissa väsentliga skillnader mellan processerna. Skillnaderna beror på investerartypernas olika mål och resurser. Dessutom gör de olika målsättningarna att graden av samarbete mellan investerare och investeringsobjekt är olika.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)