Motiven bakom kriget i Irak

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats försöker jag utreda Bushadministrationens motiv bakom Irakkriget 2003. Detta gör jag med hjälp av motivanalysen där jag testar aktörens motiveringar, så kallade motivindikatorer bakom det militära intrånget i Irak. Motiveringarna kan återfinnas i bl.a. offentliga tal men de måste utsättas för ett antal tester med avsikt att framställa de bakomliggande motiven. Genom att exempelvis mäta korrespondensen mellan utsaga och handling kommer jag ett steg närmare de gripbara motiven. Därefter mäter jag även motiveringarnas närhet till händelsen i fråga och undersöker utsagornas tendens, dvs. källors pålitlighet. Nyckelorden som jag har valt att ta med här är de mest väsentliga för denna uppsats: indikatorer, inferensdragning, motiv, orsakssamband och handling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)