Vardagskonflikter i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Denna undersökning handlar om hur vardagskonflikter kan se ut på en förskola med åldrarna tre till fem år. Studien har genomförts i två olika miljöer, inomhus och utomhus. Detta för att kunna se hur barn hanterar konflikterna inom de olika områdena, samt hur personalen förebygger konflikterna på förskolan och hur de bearbetar dem. För att få ett resultat har vi använt oss av observationer och av intervjuer med personalen. Vårt resultat av undersökningen visar på att konflikter handlar mestadels om föremål, utrymme, plats, makt och konflikter med sig själv. Men även att konflikter sker lika mycket inomhus som utomhus och att barnen har förmågan att lösa konflikter bättre utomhus än inomhus. Vi tror det beror på att personalen är mer tillgängliga inomhus än utomhus för att de är mer utspridda utomhus på det stora utrymmet. Vi fick även fram att personalen tänker mycket på hur de ska förebygga konflikter och att de använde sig av bland annat drama, medling och reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)