Den queera hjälten : En komparativ queeranalys av hjältar i två fantasy serier

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning: I den här uppsatsen undersöker jag Simon Snow från Carry On trilogin (2015–21) och Morrigan ”Mor” från A Court of Thorns and Roses serien (2015–). Huvudsyftet med studien är att undersöka hur dessa två karaktärers sexualitet och identitet fungerar i sina respektive fantasy serier, hur de gestaltas och om de får chansen att utvecklas. Med queerteoretisk utgångspunkt undersöker jag hur karaktärerna kommer ut och hur de lever sina liv efteråt, likaså hur deras sexualitet får en roll i deras respektive fantasy-värld. I min analys visar jag hur bisexualiteten ignoreras och hur båda karaktärerna har svårt att komma fram till vilken sexualitet som passar dem bäst. Mor har även en långsammare utveckling när det kommer till hennes sexualitet, och finner det svårare att våga komma ut. Simon och Mor är även olika som personer och i min analys visar jag på hur slutet av deras respektive berättelser blir annorlunda; Mor försvinner ur berättelsen nästan direkt efter att hon kommer ut, medan Simon blir mer bekväm i hans sexualitet och relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)