“Vem är du och vem är jag och vad skall vi göra tillsammans?” En kvalitativ studie om familjebehandlarens syn på samverkan med socialsekreterare kring gemensamma ärenden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Samverkan, samsyn, roller, familjebehandlare, socialsekreterare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)