Objektivt jämförbara situationer : en kritisk analys av HFD:s dom avseende incitamentsprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: André Thomsen; [2016]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)