Allt som är nytt förflyktigas : Om författarens och förlagens relation till Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: På sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram kan både förlag och författare informera om kommande boksläpp, specialerbjudanden och signeringar, och genom att ha en närvaro i dessa medier gör de sig utöver detta tillgängliga och synliga för människorna som köper och läser deras böcker. Författaren har dessutom möjlighet att skapa en relation till sina läsare som sträcker sig bortom böckerna och eventuella intervjuer i traditionella medier. Genom sociala medier kan läsarna följa författaren när hon får sin första recension, går på releasefester och skriver på sitt nya alster. Som följare kan man kommentera bilderna, ibland kan man också skicka direktmeddelanden och eventuellt få ett svar tillbaka. Den här uppsatsen tittar närmare på hur en svensk författare idag – Sara Bergmark Elfgren – förhåller sig till sociala medier i allmänhet och till Instagram i synnerhet i relation till sitt författarskap. Undersökningen behandlar också hur några svenska förlag ser på Instagram som ett sätt att marknadsföra sig och skapa intresse för sin verksamhet genom en närvaro på Instagram. Uppsatsen behandlar även den litterära offentligheten och diskuterar hur den idag sträcker sig längre än till dagstidningarnas kulturdelar och recensioner på teve.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)