Agil systemdokumentation - En fallstudie i Scrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Författare: Martin Lindqvist; Oskar Nielsen; [2014]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Med systemdokumentation som centralt begrepp utreder vi i studien hur agila projekt i Scrum värdesätter och hanterar skapandet av systemdokumentation. Systemdokumentation, per definition beskriver ett system och hur det är uppbyggt. Vi tittar på olika typer av systemdokumentation med ett antal aspekter och begrepp som vi sammanfattar i en undersökningsmodell, vilken varit utgångspunkten för vår empiriska undersökning. Den genomfördes i intervjuer med fyra IT-konsulter som tillsammans representerar alla roller i Scrum. Studien pekar på att Scrum stödjer skapandet av systemdokumentation genom att varje projekt kan implementera och anpassa en egen dokumentationsprocess som stämmer överens med kundens och organisationens krav på systemdokumentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)