Ägarstrukturens påverkan på hållbarhetskommunikation : En jämförelse av hållbarhetrapportens transparens i statligt ägda aktiebolag och publika aktiebolag

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Emma Fernqvist; Annie Vilhelmsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)