Social Marknadsföring - att reda ut ett begrepp

Detta är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Marknadsföring används inte bara för att sälja varor och tjänster. Överallt stöter vi idag på budskap som försöker marknadsföra en idé, ett beteende eller en attityd. Detta område inom marknadsföringen är oerhört stort och mångsidigt. En studie av den befintliga litteraturen visar att området benämns med flera olika begrepp och dessa begrepp har flera olika definitioner. Ett av de vanligaste definitionerna av detta område är ”social marknadsföring”. Denna uppsats syftar till att reda ut och beskriva mångfalden inom begreppet social marknadsföring. Eftersom ämnet är så pass stort anser författarna det vara av stor vikt att belysa de olika sidorna och skillnaderna emellan olika typer av social marknadsföring.Efter att ha belyst definitions- och begreppsförvirringen kommer författarna att visa på de största skillnaderna mellan social marknadsföring och traditionell marknadsföring. Därefter kommer fyra aspekter av social marknadsföring väljas ut för att senare analyseras, nämligen avsändare, mottagare, syfte och form. De enskilda aspekterna kommer sedan att kombineras för att skapa olika typer av social marknadsföring. Vårt förslag till indelning av ämnet utgörs av fyra olika typer; altruistisk marknadsföring, intressemarknadsföring, lobbying och social propaganda. I en avslutande diskussion summeras arbetet och den etiska aspekten i social marknadsföring tas upp för att läsaren ska lämnas med en bättre helhetsbild av ämnet social marknadsföring.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)