MAXimerad trivsel i snabbmatsbranschen : en kvalitativ studie om driftledares arbetssituation på Max hamburgerrestauranger

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)