Arbetet med personer med ADHD eller AST i kombination med sömnsvårigheter : Arbetsterapeuters erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Jakob Brodin; Cecilia Persson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)