FN och sexuellt våld i konflikt - Förklararingar till sexuellt våld utifrån ett feministiskt perspektiv

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sexuellt våld i konflikt har fått stor uppmärksamhet i internationell media under de senaste åren. Det har talats om sexuellt slaveri, etnisk rensning och systematiska våldtäkter som vapen i modern krigsföring. Syftet med uppsatsen är att reda ut begreppet sexuellt våld i konflikt, hur det används, vilka som utsätts och hur man kan förklara det. I uppsatsen presenteras skillnader i FN och forskares syn på problemet. Vi argumenterar för att FN:s bild av sexuellt våld på många sätt är felaktig. Sexuellt våld i konflikt är ett utbrett och komplext problem utan någon enkel lösning. Ett sätt att förstå konfliktrelaterat sexuellt våld är utifrån de traditionella könsrollerna. I uppsatsen förklarar vi med hjälp av feministisk teori orsakerna till det sexuella våldets uppkomst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)