Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. De valda artiklarna är de som skrivits av Gardell mellan 2014 och 2018 som diskuterar en svensk identitet eller historia. Hans texter analyseras utifrån Jasbir K. Puars teori om homonationalism, och genom metoden kritisk diskursanalys. Resultaten blev att det skett en viss utveckling mellan dessa år: de första texterna från 2014 och 2015 utmanar idén om en nationell identitet och historia, och de senare texterna från 2018 reproducerar samma idéer. Slutsatsen är att motståndet som görs mot Sverigedemokraterna i de senare artiklarna legitimerar idéer om en nationell identitet och historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)