En pärla gör ingen kvinna? : En statistisk jämförelse mellan osteologisk bedömda gravar och dess gravgåvor under yngre järnåldern

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: I have statistically worked up a material from 228 graves from the late Iron Age in the area of Mälardalen. In my material I have gathered the incidence of combs, knifes, beads, weapons whetstones and torshammarsrings. I have found that beads are overrepresented in graves of women and whetstones in graves of men. I only found weapons in graves from male. I found no indication from my statistic hypothesis (Z-test) that a grave that contains more than three beads should define the grave of a woman. A grave that contains a lot of beads, more than 20, consider I as a female gender. Combs, knifes and torshammarsring are considered as gender neutral.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)