CICIG: En ny modell för att bekämpa korruption

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: CICIG är en helt ny form av anti-korruptions institution som uppnått oväntade framgångar i Guatemala. De har legat bakom flera tunga brottsutredningar som bl.a. avsatt landets sittande president. Det unika med CICIG är att personalen kommer från utlandet och har befogenhet att utföra korruptionsutredningar i Guatemala. Forskningen har samtidigt varit kritisk till riktade anti-korruptionsinstitutioner i korrupta länder. Orsaken är att de oftast blir styrda av korrupta eliter som hindrar institutionens arbete. Denna uppsats jämför tidigare institutioner med CICIG, och letar efter orsaken till att CICIG lyckades uppnå framgång i det korruptionsdrabbade landet Guatemala. Uppsatsens slutsats blir att CICIG varit framgångsrika på grund av deras interna organisation och oberoende gentemot korrupta krafter i landet. Uppsatsen finner även att framgången var beroende av att den guatemalanska åklagarmyndigheten stöttade och samarbetade med CICIG, samt att befolkningen stödde kampen mot korruption.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)