Dans, fjättrade fjärilar och påskägg : En bild- flera tolkningar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

I vår vardag utsätts vi hela tiden för bilder av olika slag, vissa påverkar oss på ett medvetet plan medan andra verkar gå oss obemärkt förbi. Vad är det som gör att vissa bilder påverkar oss mer än andra? Vad sätter bilderna igång inom oss? Vi tolkar allt vi ser utifrån våra egna referensramar vilket gör att en bild kan ha otaliga betydelser, allting ligger hos betraktaren. Jag vill undersöka detta och se hur olika människor kan tolka en och samma bild och försöka förstå varför den tolkas på så olika sätt. En bild kan väcka väldigt starka känslor hos en person samtidigt som någon annan inte ens reflekterar över motivet.Jag har använt mig av bilder som jag själv har valt ut av olika orsaker, vissa för att provocera fram starka känslor och vissa för att de helt enkelt tilltalar mig personligen. Salvador Dalí står bakom de flesta bilderna medan resterande är fotografier, främst tagna av Elisabeth Ohlson Wallin.Mina respondenters tolkningar av bilderna har analyserats utifrån den analytiska psykologin samt symbolteori. Eftersom jag sedan tidigare är intresserad av Carl Gustav Jungs komplexteori har jag utgått ifrån den där det är möjligt för att försöka förstå respondenternas associationer och reaktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)