Framtidens byggande : En trendanalys av den svenska bostadsmarknaden

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Författare: Emelie Samuelson; [2011]

Nyckelord: Fastigheter; Byggande; Bostäder; Trender.;

Sammanfattning:

Det här examensarbetet handlar om dagens och framtidens byggande av flerbostadshuskomplex. Syftet är att undersöka marknadens trender i Sverige, för att se vilken nisch byggföretagen bör välja vid byggande av nyproduktion för att bäst kunna locka till sig de åtråvärda kunderna på marknaden.

Arbetet inleds med en grundlig genomgång av hur trender kommit till Sverige genom tiden från utlandet. Därefter följer en utvärdering av olika kommande trender som är aktuella i utlandet men ännu inte fått någon stor genomslagskraft i Sverige. De trender som utreds är Avskärmade stadsdelar, Höga hus, Trähus och Passivhus.

Vidare gås passivhusen och därmed också miljötrenden igenom ännu grundligare och de olika aktörernas aktivitet inom området i dagsläget undersöks. Olika alternativ för att utveckla dagens miljökoncept föreslås också och även konkreta exempel nämns.

Efter detta görs det en parallell med bilindustrin och deras miljöbilskoncept och hur den marknaden har utvecklat sig. Där jämförs bland annat Toyotas och Volvos olika vägar fram till idag på miljöbilsfronten från 1980-tal och fram till idag. Denna jämförelse är ett konkret exempel på vad som kan ske med ett byggföretag om man väljer att inte lyssna på kommande trender.

Examensarbetet avslutas med att sammanfatta de olika trenderna och att utvärdera vad byggföretagen bör göra och gå vidare med. Rollen som expert och ledande inom miljöhusmarknaden är inte tagen av någon aktör ännu och med rätt medel kan det bli en lukrativ marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)