Statsförvaltningen och dess problem : En fallstudie om orsaker till transportstyrelseskandalen och genomgång av processen som ledde till avsteget från lagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)