IVF och världsbanken - Två sidor av samma mynt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: IVF och världsbanken är två grundpelare i det ekonomiska systemet. Ända sedan deras födelse vid Bretton Woods konferensen 1944 har de varit nyckelaktörer i uppbyggnaden av ekonomier. På senare år har organisationerna varit verksamma i att övervaka det monetära systemet och i kriget mot fattigdom världen runt. Men vad är det egentligen som skiljer de två organisationerna åt och vilka konsekvenser får det? Den här uppsatsen undersöker de bägge organisationerna från grunden. Deras organisatoriska uppbyggnad och ideologi analyseras. Ett strukturanpassningsprogram gällande situationen i Rwanda undersöks. Ekonomiska experter, exempelvis Joseph E. Stiglitz som är en före detta chefsekonom på världsbanken, går till hård attack mot organisationernas och speciellt valutafondens arbete. Stiglitz kritik utreds och besvaras. Arbetets slutsatser blir att röstsystemen i respektive institution skapar ett demokratiskt underskott. Effekten av världsbankens mer omfattande kunskapsexpertis och dess entydiga fokus på arbetet med fattigdomsbekämpning gör att institutionen framstår som mer kompetent än sin Bretton Woods-syster. Arbetet slår också fast att den tydliga neoliberala hållning som institutionerna representerat de senaste decennierna fortfarande ligger till grund för deras arbete. Det visar sig också finnas en signifikant skillnad på hur organisationerna jobbar ihop och hur de arbetar enskilt. Valutafonden visar sig ha ett långt större fokus på de ekonomiska delarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)