Kroppen som medel för estetik och prestation : En studie om kroppsidealets utformning och påverkan inom Simhoppssverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Ätstörningsproblematiken inom idrotten har aktualiserats de senaste åren. Problematiken har visat sig vara större inom idrotten och mer specifikt inom estetiska idrotter samt bedömningsidrotter. Flera aspekter av ätstörningar grundar sig i utformningen av kroppsideal därav studiens syfte. Syftet är att belysa utövarnas uppfattning om kroppsideal inom simhopp i Sverige och vad detta ideal har för konsekvenser på utövarnas hälsa. Simhopp som både är en estetisk idrott och bedömningsidrott ska enligt tidigare forskning vara en riskgrupp för ätstörningar. Undersökningen sker med hjälp av en enkät utskickad till alla simhoppsutövare över 15 års ålder i Sverige. Undersökningen visade att simhopparna upplever ett starkt kroppsideal inom Sverige där simhoppare ska vara korta, smala och vältränade men inte med för mycket muskelmassa. Detta kroppsideal påverkar även utövarna till den mån att de känner sig pressade, ändrar sina matvanor, vill ändra sin kropp och hanteras annorlunda om de inte passar in i kroppsidealet. Dessa konsekvenser råder flera likheter med bristande självuppfattning och ätstörningsproblematik och kan komma att bli nedrivande för Simhoppssverige. Svensk Simidrott bör undersöka detta djupare för att förebygga en förankrad ätstörningsproblematik och psykisk ohälsa inom idrotten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)