Sverigedemokraterna och Nato: tio år av argument

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Under de senaste tio åren har den globala osäkerheten ökat. Konflikter i Afrika, Mellanöstern och Östeuropa har lett till att säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare. Sverige har länge värdesatt sin neutralitetspolitik, men detta håller på att förändras då allt fler politiska partier börjat överväga ett medlemskap i Nato. Högerpartiet Sverigedemokraterna (SD) har länge varit mot ett sådant medlemskap, men verkar under senare år ha öppnat upp för ett sådant. Denna uppsats använder sig av svenska riksdagsdebatter samt debattartiklar publicerade i svenska tidningar för att undersöka hur Sverigedemokraternas argument kring ett eventuellt medlemskap har förändrats över tid. Arbetet drar slutsatsen att Sverigedemokraterna faktiskt har fått en mer positiv inställning till Nato. Det upplevda hotet från Ryssland har bidragit till detta åsiktsskifte, men också Sverigedemokraternas önskan att skapa ett närmare försvarssamarbete med Finland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)