Vilken Open Source SIP-server lämpar sig bäst förAndroid?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Marcus Hellgren; Ida Enbrant; [2014]

Nyckelord: SIP; VoiP; Android;

Sammanfattning: Denna studie tacklar ett av de problem som modern IP-telefoni brottas med, som gör att det är svårare att konkurrera med traditionell telefoni: fördröjningar på grund av otillräckliga Session Initiation Protocol-servrar (SIP). Genom tester av de viktigaste faktorerna jämförs fyra högaktuella Open Source SIP-servrar: OpenSIPS, Kamailio, FreeSWITCH och Yate. Avsikten är att underlätta valet av SIP-server för nya applikationer inom IP-telefoni, öka prestandan samt snabba på utvecklingen. Studien behandlar de intressantaste faktorerna vid val SIP, såsom användarvänlighet, hastighet, lagring av användardata samt ljudkvalité. Slutsatsen blev att Kamailio stod som klar segrare, med överlägsna resultat i jämförelse med övriga servrar, på de parametrar som valts ut. Skillnaderna var förhållandevis små prestandamässigt – det som verkligen avgjorde var främst hur avancerade servrarna var att installera, använda samt konfigurera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)